Gezocht directeur Zorg en Behandeling Haaglanden

Het NIFP heeft een vacature voor de positie van directeur Zorg en Behandeling in de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. De directeur Zorg en Behandeling heeft een sleutelrol in de inrichting van de zorg in de PI.

De directeur Zorg en Behandeling is eindverantwoordelijk voor de (patiƫnten)zorg binnen de vestiging. Vanuit zorginhoudelijke expertise ondersteunt deze functionaris het managementteam bij het aansturen van de organisatie. De directeur Zorg en Behandeling adviseert over het te voeren behandelbeleid en waarborgt de optimale uitoefening van de forensische psychiatrie in brede zin.