Speciale weigerafdeling PBC voorzichtig succesvol volgens het WODC

Bij weigerende verdachten die in de speciaal daarvoor opgerichte Unit 3 afdeling van het Pieter Baan Centrum (PBC) intensiever worden geobserveerd, komt een hogere onderzoeksopbrengst tot stand. Dit blijkt uit onderzoek van het WODC naar weigerende observandi.

Het WODC concludeert dat op Unit 3 verdachten beter worden gediagnosticeerd en mogelijke stoornissen beter in beeld komen.

Onder dit artikel staat een link naar de website van het WODC waar het onderzoeksrapport is gepubliceerd.