Artikel bruikbaarheid weigerrapporten voor de rechter

Merel Prinsen, hoofd juridische zaken in het PBC en portefeuillehouder rapportage, heeft onlangs een artikel gepubliceerd in het tijdschrift voor rechtspraak en straftoemeting. De titel is 'Weigerrapportage in het Pieter Baan Centrum en de bruikbaarheid voor de rechter'.

In het artikel worden de mogelijkheden voor het onderzoeken van weigerende verdachten besproken. Er wordt informatie gegeven over de recente ontwikkelingen en de impact van de Wet forensische zorg op dit onderwerp.

Recente uitspraken

Ter illustratie wordt een aantal recente uitspraken onderzocht waarbij de verdachte ondanks een weigering mee te werken aan het onderzoek toch tbs opgelegd kreeg. Er wordt een beeld gegeven van de (on)mogelijkheden bij het opleggen van een tbs-maatregel bij weigeraars.