Laatste stageplaats PBC

Er is per 1 april 2019 nog één stageplaats forensische psychiatrie beschikbaar bij het Pieter Baan Centrum (PBC). Het gaat om een unieke keuzestage van een jaar bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).

De Arts in Opleiding tot Specialist (AIOS) kan in deze stage een klinische stage in het PBC combineren met een ambulante stage bij het NIFP Midden-Nederland (kantoor in Utrecht). Het NIFP is een landelijke dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid en levert onder meer onafhankelijke psychiatrische expertise (diagnostiek, zorg en advies) aan justitiële en maatschappelijke ketenpartners.

Centraal in de opleiding staat het verschaffen van inzicht in de complexe forensisch psychiatrische diagnostiek en prognostiek op het snijvlak van stoornis en ernstige delicten en het verlenen van psychiatrische zorg in detentie. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan het leren werken in strafrechtelijke en penitentiaire context. Binnen deze stage wordt je opgeleid tot forensisch psychiatrisch expert met inschrijving in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD).

Samenstelling stage

De AIOS loopt een halfjaar klinische stage bij het PBC en vervolgens een halfjaar bij de ambulante locatie NIFP Midden-Nederland waarvan nog een deel in het PBC. Het klinische deel van deze stage binnen het PBC richt zich op het forensisch‐psychiatrische onderzoek bij verdachten van ernstige geweldsmisdrijven. Dit onderzoek vindt plaats om de rechter te adviseren over de mate van toerekeningsvatbaarheid en een mogelijke tbs oplegging. Het ambulante deel van deze stage bevat twee aspecten. Het eerste betreft advisering van justitiële ketenpartners over de psychiatrische toestand en mogelijke psychiatrische behandeling van een recent in bewaring gestelde verdachte en over de noodzaak van een psychiatrisch pro Justitia onderzoek. Het tweede aspect betreft de psychiatrische zorg in detentie.

Interesse of vragen?

Meer informatie over het NIFP en het PBC vind je op www.nifp.nl. Wil je reageren of heb je vragen? Neem dan contact op met dr. Th. Rinne, hoofdopleider, bereikbaar via nifp.opleidingen@dji.minjus.nl of 088‐0710240.