NIFP zoekt directeur Zorg en Behandeling

Het NIFP zoekt een directeur Zorg en Behandeling voor het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) in Zwolle.

De directeur Zorg en Behandeling van het penitentiair psychiatrisch centrum (PCC) in de penitentiaire inrichting Zwolle ziet erop toe dat gedetineerden met problemen de juiste zorg krijgen. Hij of zij helpt ze stabiliseren en doorstromen naar een reguliere gevangenis of andere vorm van psychiatrische zorg.

Lees de vacature op voor meer informatie.