Informatie over indicatie voor forensische zorg voor verwijzers

Deze pagina is bedoeld voor ketenpartners die een indicatie voor forensische zorg willen aanvragen.

Dit betreft:

 • 3RO: Reclassering Nederland, Leger des Heils (Jeugdzorg en Reclassering) en Stichting Verslavingsreclassering Nederland.
 • Openbaar Ministerie.
 • Psychomedisch Overleg (PMO) binnen een penitentiaire inrichting (PI).
 • Zorginstellingen.

Varianten

Het NIFP/IFZ kent verschillende indicatiestellingen:

 • Indicatiestelling klinische zorg.
 • Verblijfszorg of RIBW vanuit een intramurale setting.

 • Indicatiestelling voor plaatsing in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC).

 • Her-indicatiestelling: wanneer een patiĆ«nt al in een zorginstelling is opgenomen met een indicatiestelling van het NIFP kan er sprake zijn van een behoefte aan een ander niveau van zorg en/of beveiliging (alleen opschaling van zorg en beveiliging of overplaatsing naar een andere kliniek). Hiervoor dient de (oorspronkelijke) verwijzer een verzoek tot (her-)indicatiestelling in te dienen.

 • Indicatiestelling overbruggingszorg.

Termijn

 • Voor het opstellen van een reguliere indicatiestelling hanteren wij een termijn van tien werkdagen. Voor een spoedaanvraag wordt de indicatiestelling binnen vijf werkdagen opgesteld en voor een crisisaanmelding binnen twee dagen. Voor een Indicatiestelling PPC is dat in 1 dag (binnen 4,5 uur).

 • Bij verwijzing naar het PPC komt het voor dat de justitiabele nog dezelfde dag geplaatst moet worden.

 • De indicatiestelling PPC wordt altijd dezelfde dag gesteld of afgeven.

 • Om de indicatiestelling mogelijk te maken dient u, naast uw aanvraag via IFZO, een aantal brondocumenten aan te leveren.

 • De benodigde documenten verschillen per forensische zorgtitel. .

Contact

Wilt u met het NIFP overleggen voordat u een indicatiestelling doet? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de NIFP locatie bij u in de regio. Kijk op deze site onder contact voor de telefoonnummers van de locaties.