Opleiding pro Justitia Rapporteur

De opleiding tot pro Justitia Rapporteurs gaat in op de diagnostische, juridische en de praktische facetten van het rapporteren.

De opleiding biedt een gedegen scholing op het gebied van gedragsdeskundig onderzoek en rapportage in straf- en familierechtelijk kader over volwassenen, kinderen en jongeren die in aanraking zijn gekomen met Justitie of de Raad voor de Kinderbescherming.

De opleiding is bestemd voor beginnende pro Justitia rapporteurs, maar is ook geschikt voor ervaren rapporteurs die hun kennis en vaardigheden willen verdiepen. Na het volgen van deze opleiding kan de opleideling zelfstandig kwalitatief hoogwaardige pro Justitia rapportages opstellen.

Toelating

De opleiding is toegankelijk voor psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen, kinder- en jeugdpsychologen NIP, orthopedagoog-generalisten NVO en forensisch milieuonderzoekers (FMO). Een selectiegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.
Voor het specifiek deel milieurapportage zijn er twee plekken beschikbaar voor 2019-2020. De professionele eisen waaraan de forensisch milieuonderzoeker (FMO’er) moet voldoen, vindt u in onderstaand document.

Planning

De opleiding start 4 oktober 2019 en bestaat uit theorie (onder andere modules) en praktijk (onder andere onder supervisie schrijven van 5 rapportages). Het theoretische deel van de opleiding vindt plaats op vrijdag en loopt tot eind juni. Eenieder volgt een algemeen deel en kan vervolgens kiezen voor één of meer specifieke delen, te weten volwassenen, jeugd straf, jeugd familierecht en milieurapportage.

De studiebelasting gedurende de hele opleiding is ongeveer 1 dag per week. De duur van de totale opleiding hangt af van de tijd die de opleideling nodig heeft om alle onderdelen af te ronden. Het examen wordt verschillende malen per jaar gepland en kan desgewenst tot 3 jaar na de start van de opleiding worden afgelegd.

Voor wat betreft de forensisch milieuonderzoekers (FMO) geldt er een specifiek praktijkgedeelte en examen. De opleideling FMO/PJ doet zijn praktijk op in het Pieter Baan Centrum. De opleideling loopt twee onderzoeken mee met zijn of haar werkbegeleider en schrijft over beide onderzoeken een zogenaamd schaduwrapport. Vervolgens voert de opleideling twee onderzoeken in het PBC uit onder supervisie van de werkbegeleider. Na evaluatie met een voldoende voert de opleideling twee ambulante onderzoeken uit, de werkbegeleider is op afstand beschikbaar.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door de beroepsverenigingen NVvP, FGzPt, NVO en NIP.
Momenteel is het NIFP in gesprek met het NRGD om de opleiding pro Justitia Rapporteur definitief te laten erkennen door het NRGD. Het streven is om de opleiding pro Justitia Rapporteur te laten erkennen door het NRGD. Voor rapporteurs die volwassenen en jeugd in strafrechtelijk kader rapporteren, zal het examen van de opleiding dan de aparte inhoudelijke toetsing door het NRGD vervangen.

Inschrijving

De uiterste inschrijfdatum is 18 augustus 2019. Inschrijven voor de opleiding kan via het onderstaande aanmeldformulier.
De kosten voor volgend jaar (2019-2020) zijn voor het algemene deel € 4.400 en voor elk specifieke deel € 2.200.

  • Gegevens cursist
  • 2
  • 3
  • 4
Vul bovenstaande code hieronder in.