Opleiding pro Justitia Rapporteur

De opleiding tot pro Justitia Rapporteurs gaat in op de diagnostische, juridische en de praktische facetten van het rapporteren.

De opleiding biedt een gedegen scholing op het gebied van gedragsdeskundig onderzoek en rapportage in straf- en familerechtelijk kader over volwassenen, kinderen en jongeren die in aanraking zijn gekomen met Justitie of de Raad voor de Kinderbescherming.

De opleiding is bestemd voor beginnende pro Justitia Rapporteurs, maar is ook geschikt voor ervaren rapporteurs die hun kennis en vaardigheden willen verdiepen. Na het volgen van deze opleiding kan de opleideling zelfstandig kwalitatief hoogwaardige pro Justitia rapportages opstellen.

Toelating

De opleiding is toegankelijk voor psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen, kinder- en jeugdpsychologen NIP en orthopedagoog-generalisten NVO.
Een selectiegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Planning

De opleiding bestaat uit theorie (onder andere modules) en praktijk (onder andere onder supervisie schrijven van 5 rapportages). Het theoretische deel van de opleiding vindt plaats op vrijdag en start in oktober tot en loopt tot eind juni. Eenieder volgt een algemeen deel en kan vervolgens kiezen voor één of meer specifieke delen, te weten volwassenen, jeugd straf, jeugd familierecht en milieurapportage.

De studiebelasting gedurende de hele opleiding is ongeveer 1 dag per week. De duur van de totale opleiding hangt af van de tijd die de opleideling nodig heeft om alle onderdelen af te ronden. Het examen wordt verschillende malen per jaar gepland en kan desgewenst tot 3 jaar na de start van de opleiding worden afgelegd.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door de beroepsverenigingen NVvP, FGzPt, NVO en NIP.

Momenteel is het NIFP in gesprek met het NRGD om de opleiding pro Justitia Rapporteur definitief te laten erkennen door het NRGD. Het streven is om de opleiding pro Justitia Rapporteur te laten erkennen door het NRGD. Toetsing in het kader van de opleiding zal dan de aparte inhoudelijke toetsing door het NRGD vervangen.

Inschrijving

De kosten voor volgend jaar (2019-2020) zijn voor het algemene deel € 4.400 en voor elk specifieke deel € 2.200.

Inschrijven voor de opleiding kan via het onderstaande aanmeldformulier. De uiterste inschrijfdatum is 15 juni 2019.

  • Gegevens cursist
  • 2
  • 3
  • 4
Vul bovenstaande code hieronder in. (Let op: Hoofdletter gevoelig)