Opleiding pro Justitia Rapporteur

De opleiding tot pro Justitia Rapporteurs gaat in op de diagnostische, juridische en de praktische facetten van het rapporteren.

De opleiding biedt een gedegen scholing op het gebied van gedragsdeskundig onderzoek en rapportage in straf- en familierechtelijk kader over volwassenen, kinderen en jongeren die in aanraking zijn gekomen met Justitie of de Raad voor de Kinderbescherming.

De opleiding is bestemd voor beginnende pro Justitia rapporteurs, maar is ook geschikt voor ervaren rapporteurs die hun kennis en vaardigheden willen verdiepen. Na het volgen van deze opleiding kan de rapporteur zelfstandig kwalitatief hoogwaardige pro Justitia rapportages opstellen.

Toelating

De opleiding is toegankelijk voor psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen, kinder- en jeugdpsychologen NIP, orthopedagoog-generalisten NVO en forensisch milieuonderzoekers (FMO). Een intake gesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.
Voor het specifiek deel milieurapportage zijn er twee plekken beschikbaar voor 2020-2021. De professionele eisen waaraan de forensisch milieuonderzoeker (FMO’er) moet voldoen, vindt u in onderstaand document.

Planning

De opleiding start 2 oktober 2020 en bestaat uit theorie (onder andere modules) en praktijk (onder andere onder supervisie schrijven van vijf rapportages). Het theoretische deel van de opleiding vindt plaats op vrijdag en loopt tot eind juni. Eenieder volgt een algemeen deel en kan vervolgens kiezen voor één of meer specifieke delen, te weten volwassenen, jeugd straf, jeugd familierecht en milieurapportage.

De studiebelasting gedurende de hele opleiding is ongeveer één dag per week. De duur van de totale opleiding hangt af van de tijd die de deelnemer nodig heeft om alle onderdelen af te ronden. Aan de hand van een eindgesprek (examen) wordt bepaald of de deelnemer voor de opleiding is geslaagd. Eindgesprekken worden verschillende malen per jaar gepland. Cursisten kunnen tot drie jaar na de start van de opleiding een eindgesprek aanvragen.

Voor wat betreft de forensisch milieuonderzoekers (FMO) geldt er een specifiek praktijkgedeelte en eindgesprek. De deelnemer FMO/PJ doet zijn praktijk op in het Pieter Baan Centrum. De deelnemer loopt twee onderzoeken mee met zijn of haar werkbegeleider en schrijft over beide onderzoeken een zogenaamd schaduwrapport. Vervolgens voert de deelnemer twee onderzoeken in het PBC uit onder supervisie van de werkbegeleider. Na evaluatie met een voldoende voert de deelnemer twee ambulante onderzoeken uit, de werkbegeleider is op afstand beschikbaar.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door de beroepsverenigingen NVvP, FGzPt, NVO en NIP.
De Opleiding Rapporteur is erkend door het NRGD. Voor rapporteurs die volwassenen en jeugd in strafrechtelijk kader rapporteren, betekent dit dat het eindgesprek van de opleiding de aparte inhoudelijke toetsing door het NRGD vervangt.

Inschrijving

De uiterste inschrijfdatum is 14 juni 2020. Inschrijven voor de Opleiding Rapporteur kan via het onderstaande aanmeldformulier.
De kosten voor volgend jaar (2020-2021) zijn voor het algemene deel € 4.400 en voor elk specifieke deel € 2.200.

  • Gegevens cursist
  • 2
  • 3
  • 4
Vul bovenstaande code hieronder in.