Over het NIFP

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) is een centrum van expertise en kennis op het gebied van de forensische psychiatrie en psychologie en somatische zorg in detentie.

Het instituut bemiddelt tussen forensisch gedragskundigen en het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. De gedragskundigen onderzoeken onder andere de persoonlijkheid van verdachten in strafzaken.

Het NIFP biedt psychiatrische behandeling aan mensen in detentie. Ook ontwikkelen we kaders voor de psychische zorgverlening aan gedetineerden. Als meer zorg nodig is dan in een reguliere penitentiaire inrichting geboden kan worden, dan verzorgt het NIFP de indicatiestelling voor een klinische zorgsetting.

Zorg

Een ander aandachtspunt is het vaststellen van kaders en richtlijnen ten behoeve van de somatische zorg binnen de penitentiaire instellingen. Ook worden medische adviezen gegeven over bijvoorbeeld strafonderbreking en worden ontwikkelingen in de vrije samenleving gesignaleerd en vertaald naar de DJI situatie.

Onderzoek

Verder verricht het NIFP wetenschappelijk onderzoek op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie. We organiseren opleidingen en cursussen voor professionals en ketenpartners over onderwerpen die spelen binnen ons vakgebied.