Bestuur

De directie NIFP bestaat uit een algemeen directeur en een directeur inhoudelijke zaken.

De directie van het NIFP bestaat uit een algemeen directeur en een inhoudelijk directeur. Samen dragen ze de beleidsmatige vormgeving van integrale zorg en functionele sturing van het NIFP, onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur. De inhoudelijk directeur is primair verantwoordelijk voor de inhoud van alle primaire werkprocessen, voor het ontwikkelen van nieuwe producten en voor het ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid.

Algemeen Directeur

Mr. Drs. C.J. (Michel) Groothuizen (1962) is algemeen directeur bij het NIFP sinds november 2015.

Hij was tussen 2007 en zijn aantreden bij het NIFP Plaatsvervangend Directeur Generaal Straffen en Beschermen (eerder DG Preventie, Jeugd en Sancties), tevens Directeur Sanctie- en Preventiebeleid bij het ministerie van Veiligheid en Justitie (nu: Justitie en Veiligheid). Daarvoor was hij 6 jaar de directeur Financieel Economische Zaken van Justitie.

Hij vervulde eerder diverse functies voor onder andere het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het ministerie van Economische Zaken en de NCTb (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding). Hij startte zijn carrière als docent economie aan het Rijnlands Lyceum te Wassenaar.

Michel is als raadsheerplaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (strafsector).

Directeur Inhoud

Drs. M. F. (Marrit) de Vries (1975) is directeur inhoud bij het NIFP sinds juni 2018. Voor haar aantreden bij het NIFP was ze medisch directeur bij SymforaMeander, een specialistische GGZ instelling.

Marrit de Vries is geen onbekende voor het NIFP, eerder was zij verbonden aan de organisatie als hoofd vakgroep psychiatrie & medisch hoofd bij het Pieter Baan Centrum. Daarvoor vervulde ze diverse functies in Engeland en Nieuw-Zeeland, onder andere als leidinggevend psychiater van een ambulant forensisch behandelteam.

Marrit de Vries studeerde geneeskunde en volgde de specialisatie psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ze behaalde haar MBA aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.