Organisatie

Het NIFP heeft 5 ambulante locaties. Iedere locatie wordt geleid door een hoofd van dienst. De hoofden zijn allen gedragsdeskundigen.

Op iedere locatie werken daarnaast forensisch psychiaters, psychologen, en juristen. Zij worden in hun werk ondersteund door het medisch secretariaat van de dienst. De hoofden en de directieraad vormen samen het managementteam van het NIFP.

De forensische observatiekliniek van het NIFP, het Pieter Baan Centrum, is gevestigd in Almere. Het hoofdkantoor van het NIFP bevindt zich in Utrecht. Vanuit deze locatie werken de directie, de beleids- en ondersteunende diensten, de afdeling gezondheidszorg en bureau Wetenschap & Opleidingen.

Om inhoud en kennis goed binnen het NIFP te integreren zijn er op ieder inhoudelijk aandachtsgebied portefeuillehouders aangesteld. De aandachtsgebieden zijn:

  • Zorg
  • Rapportage
  • Indicatiestelling
  • Wetenschap & Opleiding

De portefeuillehouders zijn verantwoordelijk voor het formuleren en ontwikkelen van nieuw beleid op hun terrein, advisering van de directie en belangenbehartiging en kennisuitwisseling in de keten.