Rapport

In het rapport wordt verslag gedaan van de afzonderlijke deelonderzoeken van de gedragsdeskundigen en worden de vragen van de opdrachtgever beantwoord.

Het gaat daarbij over de volgende vragen:

  • Lijdt de onderzochte aan een ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens?
  • Hoe was dit ten tijde van het plegen van het ten laste gelegde?
  • Be├»nvloedde de eventuele ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens de keuzes en het gedrag van de onderzochte ten tijde van het ten laste gelegde?
  • Zo ja, op welke manier en in welke mate? Welke conclusie over het toerekenen is op grond hiervan te adviseren?
  • Welke factoren voortkomend uit de stoornis van onderzochte kunnen van belang zijn voor de kans op herhaling?
  • Welke behandeladvies in een strafrechtelijk kader wordt geadviseerd met als doel de kans op herhaling te voorkomen?