Rondleidingen

In het Pieter Baan Centrum (PBC) worden selectief rondleidingen/excursies verzorgd voor vakinhoudelijk gerelateerde groepen. Overige belangstellenden kunnen voorlichtingsbijeenkomsten over de activiteiten van de kliniek bijwonen.

Het PBC verzorgt in uitzonderingsgevallen rondleidingen/excursies voor vakinhoudelijk gerelateerde groepen. Er zijn veel verzoeken voor rondleidingen echter is de capaciteit beperkt. Bij rondleidingen kunnen maximaal 15 mensen aanwezig zijn. Een rondleiding duurt gemiddeld 2 uur. Bij voorkeur worden rondleidingen op vrijdag gepland.


Onder de vakinhoudelijk gerelateerde groepen vallen:

  • Beroepsverenigingen (bijv. psychiatrisch verpleegkundigen).
  • 'Collega's' uit andere forensische instellingen.
  • Ketenpartners met een directe relatie in het forensische werkveld.

Wilt u een verzoek indienen voor een mogelijke rondleiding in het PBC? Stuurt ons uw aanvraag inclusief een goed onderbouwde motivatie onder vermelding van 'Verzoek vakinhoudelijke rondleiding' (zie onderstaand voor het e-mailadres). Wij proberen dan aan uw verzoek te voldoen. U ontvangt van ons een terugkoppeling over de mogelijkheden.

Voorlichtingsbijeenkomsten voor studenten, studentenverenigingen en andere belangstellenden

Voor studenten en andere belangstellenden worden er op vaste momenten in het jaar – in het voor- en in het najaar- voorlichtingsbijeenkomsten aangeboden. Deze voorlichtingsbijeenkomsten worden op het NIFP hoofdkantoor in Utrecht georganiseerd, om het primaire proces in de kliniek niet te veel te verstoren. U wordt tijdens deze bijeenkomst door vakinhoudelijke medewerkers geïnformeerd over de werkwijze binnen het PBC.
Heeft u hier belangstelling voor? Maak dit dan via onderstaand mailadres kenbaar. Vermeld hierbij of u vanuit een studentenvereniging een verzoek doet en met hoeveel deelnemers u voornemens bent te komen. Wij proberen dan aan uw verzoek te voldoen. U ontvangt van ons een terugkoppeling over de mogelijkheden.

Aanmelden

U kunt uw belangstelling voor de vakgerelateerde rondleiding of de voorlichtingsbijeenkomst voor studenten of andere belangstellenden kenbaar maken door een mail te sturen naar directiesecretariaatpbc@dji.minjus.nl.