Rondleidingen

In het Pieter Baan Centrum worden selectief rondleidingen/excursies verzorgd aan vakinhoudelijk gerelateerde groepen.

Het Pieter Baan Centrum verzorgt selectief rondleidingen/excursies voor vakinhoudelijk gerelateerde groepen. Er zijn veel verzoeken voor rondleidingen echter is de capaciteit beperkt. Bij rondleidingen kunnen maximaal 15 mensen aanwezig zijn, een rondleiding duurt gemiddeld 2 uur. Bij voorkeur worden rondleidingen op vrijdag gepland.


Onder de vakinhoudelijk gerelateerde groepen vallen:

  • beroepsverenigingen (bijv. psychiatrisch verpleegkundigen)
  • 'collega's' uit andere forensische instellingen
  • ketenpartners met een directe relatie in het forensische werkveld

Heeft u vragen over een mogelijke rondleiding in het Pieter Baan Centrum? Stuurt u deze vraag dan met een goed onderbouwde motivatie naar nifp@dji.minjus.nl.

.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over een mogelijke ontvangst in het Pieter Baan Centrum? Dan kun u contact opnemen met het centrum via e-mail: nifp@dji.minjus.nl.