Voorafgaand aan de opname

Een verdachte wordt voor onderzoek opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC) als het strafrechtelijk onderzoek in ieder geval grotendeels is afgerond.

De opdrachtgever meldt de verdachte aan bij het PBC. Dan komt de verdachte op een wachtlijst voor opname. Als duidelijk is wanneer de opname plaatsvindt, stelt het PBC een team van gedragsdeskundigen samen. Er wordt besloten welke onderzoeks­middelen worden ingezet.

Voorbereidingstijd

Het PBC heeft standaard ongeveer 12 weken voorbereidingstijd nodig voordat een verdachte kan worden opgenomen. In die periode wordt een start gemaakt met het forensisch milieuonderzoek (een onderzoek naar de sociale omgeving van de verdachte) en wordt de verdachte bezocht om hem of haar voor te lichten over de opname. Daarnaast moet het strafdossier van de verdachte compleet zijn voordat het onderzoek in het PBC start. Is dit niet het geval dan zorgt dat voor vertraging later in het traject. Verdachten verblijven totdat ze kunnen worden opgenomen in een ander Huis van Bewaring.

Observandi

Bij de opname wordt de verdachte door een huisarts gescreend. Gedurende de opname is voor alle observandi een zorgpsychiater beschikbaar. Deze psychiater is niet in het onderzoek betrokken.