Voorafgaand aan de opname

Een verdachte wordt voor onderzoek opgenomen in het PBC als het strafrechtelijk onderzoek in ieder geval grotendeels is afgerond.

De opdrachtgever meldt de verdachte aan bij het PBC. Dan komt de verdachte op een wachtlijst voor opname. Als duidelijk is wanneer de opname plaatsvindt, stelt het PBC een team van gedragsdeskundigen samen. Er wordt besloten welke onderzoeks­middelen worden ingezet.

Een medewerker van het PBC bezoekt de verdachte voorafgaand aan de opname om hem voor te lichten over het onderzoek. Ook start de forensisch milieuonderzoeker al met een onderzoek binnen de omgeving van de verdachte.

Observandi

Bij de opname wordt de verdachte door een huisarts gescreend. Gedurende de opname is voor alle observandi een zorgpsychiater beschikbaar. Deze psychiater is niet in het onderzoek betrokken.