Advisering over adolescentenstrafrecht

Het NIFP adviseert over de toepassing van het jeugdstrafrecht.

Het adolescentenstrafrecht regelt de toepassing van straffen en maatregelen uit het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht bij jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar.

Persoonlijke omstandigheden en ontwikkeling

Het achterliggende idee is dat effectief straffen recht doet aan het delict dat is gepleegd, maar tegelijkertijd rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden en ontwikkeling van een dader. In de vraagstelling voor de pro Justitia rapportages bij jongeren van 18-23 jaar is daarom standaard de vraag opgenomen of toepassing van het jeugdstrafrecht geadviseerd wordt.

Wegingslijst

De pro Justitia rapporteurs gebruiken een door het NIFP ontwikkelde wegingslijst bij de advisering over het adolescentenstrafrecht. Deze wegingslijst wordt ook ingezet bij voorgeleidingsconsulten om de vraag te beantwoorden of de voorlopige hechtenis in een Justitiƫle Jeugdinrichting of een Penitentiaire Inrichting plaats moet vinden. In de wegingslijst worden redenen voor en tegen toepassing van het jeugdstrafrecht tegen elkaar afgewogen. Een reden voor toepassing van het jeugdstrafrecht kan bijvoorbeeld zijn: een gebrek aan handelingsvaardigheden, waardoor iemand de gevolgen van zijn handelen niet kan overzien. Een reden om geen jeugdstrafrecht te adviseren kan zijn dat de jeugdige verhard is en bewust kiest voor een criminele levensstijl.