Ambulante rapportage Jeugd

Het NIFP is betrokken bij forensisch onderzoek van jeugdigen in een strafrechtelijk kader.

Bij jongeren vanaf 12 jaar die verdacht worden van een strafbaar feit, kan een pro Justitia onderzoek worden aangevraagd. Dit wordt met name gedaan als er vragen zijn over de achtergronden van het gedrag van de jongere. Soms is er een vermoeden van een ontwikkelingsachterstand of van psychische problematiek. Dit kan van invloed zijn geweest op het delictgedrag. Voor de rechter is het belangrijk te weten in hoeverre dit een rol heeft gespeeld.

Voorkomen herhaling

Ook wil de rechter weten wat er nodig is om te zorgen dat de jongere niet in herhaling valt. Het jeugdstrafrecht heeft ook een pedagogisch karakter. De rechter wil weten hoe de ontwikkeling van de jongere zo gunstig mogelijk beïnvloed kan worden, bijvoorbeeld via bepaalde behandeling, training of begeleiding.

Opdrachtgevers

De officier van justitie en de rechter kunnen opdrachtgever zijn van een onderzoek, maar het onderzoek kan ook aangevraagd worden door de advocaat van de jongere.

Rol van het NIFP

  • Adviseren over de noodzaak van forensisch diagnostisch onderzoek. Het NIFP doet dit samen met de raad voor de kinderbescherming vanuit een wekelijks indicatie-overleg.
  • Bemiddelen tussen de opdrachtgever en onafhankelijke (jeugd) rapporteurs (psychiaters en psychologen).
  • Bewaking van de kwaliteit van civiele en strafrechtelijke rapportages.
  • Opleiden en bijscholen van forensische jeugdrapporteurs en supervisoren.
  • Wetenschappelijk onderzoek naar en ontwikkelen van forensisch diagnostische instrumenten.