Pro Justitia rapportage

Een verdachte van een strafbaar feit kan een psychische stoornis hebben. Als dat zo is, dan weegt de rechter dit mee in zijn oordeel over de zaak.

De rechter kan aan het NIFP vragen de geestelijke toestand van een verdachte te laten onderzoeken. De onderzoeken vinden ambulant of klinisch plaats.

Bij ambulant onderzoek schakelt het NIFP een forensisch gedragsdeskundige in, ook wel pro Justitiarapporteur genoemd. Dit kan een psychiater of een psycholoog zijn, die de opleiding tot pro Justitiarapporteur heeft gevolgd. Pro Justitiarapporteurs zijn geregistreerd bij het NRGD, het Nederlands Register voor Gedragsdeskundigen.

De rapporteur spreekt de verdachte in de Penitentiaire Inrichting of op een andere locatie. De rapporteur onderzoekt de verdachte en stelt vervolgens een rapportage pro Justitia op. Hierin wordt een beeld gegeven van de persoon van de verdachte, de kans op herhaling en de benodigde behandeling.

Bij een klinisch onderzoek wordt de verdachte opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Deze observatiekliniek is ook onderdeel van het NIFP. Klinische observatie van jeugdigen vindt plaats in Forensisch Centrum Teylingereind te Sassenheim (geen onderdeel van het NIFP).

De gedragsdeskundigen kunnen ook adviseren over het al dan niet verlengen van de duur van tbs of de PIJ maatregel, de Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen. Ook adviseren zij over het toekennen van proefverloven. Bij Maatregelrapportage kunt u hierover meer lezen.

Opdrachten van de advocatuur

Het NIFP bemiddelt ook opdrachten van de advocatuur. Meestal gaat het om verzoeken tot het beantwoorden van aanvullende vragen. Deze opdrachten worden via de officier of de rechter bij het NIFP ingediend. Het NIFP bemiddelt dan de rapporteur. Soms gaat het om een second opinion of een contra-expertise. Ook deze opdrachten worden via de officier of de rechter bij het NIFP aangevraagd. Het NIFP bemiddelt de opdracht altijd aan rapporteurs die de zaak nog niet kennen.

De advocatuur kan ook een rechtstreeks verzoek tot rapportage indienen bij het NIFP. Er worden vooraf afspraken met de betreffende advocaat gemaakt over de financiering van het onderzoek. Het NIFP bemiddelt een geschikte rapporteur en is beschikbaar om mee te denken over de opdrachtformulering.

Advocaten die een verzoek tot rapportage willen indienen kunnen zich wenden tot de NIFP-locatie in de regio, zie contactgegevens .

Kwaliteit en opleiding

Het NIFP bewaakt de kwaliteit van de rapportages door feedback te geven op de rapportages voordat deze naar de rechtbank gaan.

Ook verzorgt het instituut de opleiding tot rapporteurs en worden voor rapporteurs deskundigheidsbevorderende activiteiten georganiseerd.

BooG

BooG is een instrument dat het besluit ondersteunt om wel of geen gedragsdeskundig onderzoek pro Justitia aan te vragen. Het instrument, dat werkt als een webapplicatie, kan als check gebruikt worden voordat door het OM een consult of een rapportage aanvraagt bij het NIFP. BooG geeft een advies over de wenselijkheid van een rapportage en het soort rapportage. Indien er onvoldoende duidelijkheid is, verwijst BooG door naar het NIFP.

De opdrachtgever beslist uiteindelijk zelf of hij het advies volgt.

Meer informatie

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of een machtiging aanvragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail: nifp@dji.minjus.nl.