Maatregelrapportage

De gedragsdeskundigen die worden bemiddeld door het NIFP adviseren over de verlenging van de tbs-maatregel (terbeschikkingstelling).

De gedragsdeskundigen die worden bemiddeld door het NIFP adviseren over de verlenging van de tbs-maatregel (terbeschikkingstelling) of de PIJ-maatregel (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen). Deze onderzoeken worden uitgevoerd door twee gedragskundigen, een psychiater en een psycholoog. De gedragsdeskundigen van het NIFP hebben in de onderzoeken een onafhankelijke rol.

Verlengingsadviezen inzake tbs-maatregelen worden in principe om de 4 jaar uitgebracht. De maatregel wordt in eerste instantie opgelegd voor 2 jaar en kan vervolgens steeds met 1 of 2 jaar worden verlengd, afhankelijk van de inschatting van het recidiverisico. Verlengingsadviezen inzake PIJ-maatregelen worden uitgebracht als de maatregel de duur van 4,5 jaar overschrijdt.

Behalve verlengingsadviezen bemiddelt het NIFP ook in onderzoeken over individuele behandeltrajecten en over het aanvragen van machtigingen voor verlof. Ook wordt bemiddeld in onderzoeken waarbij plaatsing, voortzetting of beƫindiging van een longstay-plaatsing van een tbs-gestelde aan de orde is.

Wat is tbs?

Tbs betekent terbeschikkingstelling en is een beveiligingsmaatregel die behandeling mogelijk kan maken. Rechters leggen tbs op als sprake is van zware delicten en bij de dader tijdens het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling of een psychiatrische ziekte of stoornis bestond.

Wat is PIJ?

PIJ betekent Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen. Rechters leggen deze behandelmaatregel op als sprake is van zware delicten en bij de dader tijdens het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling of een psychiatrische ziekte of stoornis bestond. Daarnaast moet de maatregel in het belang zijn van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van de jeugdige.