Rapportagevarianten

Er bestaan verschillende rapportagevormen.

Onderstaande rapportagevormen worden gebruikt bij pro Justitiarapportages voor volwassenen en jongeren.

 • Enkel psychiatrisch of psychologisch (mono disciplinair onderzoek)
  Een enkelvoudig onderzoek, uitgevoerd door een psychiater of psycholoog.
 • Dubbel onderzoek (multidisciplinair onderzoek)
  Onderzoek door een psychiater en een psycholoog. Het komt ook voor dat er wordt besloten tot een dubbel onderzoek door een psychiater of psycholoog en een milieuonderzoeker.
 • Secundair dubbel onderzoek
  Zaken waarin eerst wordt besloten tot een enkel onderzoek, maar vervolgens alsnog een tweede deskundige wordt benoemd. De reden kan zijn dat aanvullend diagnostisch onderzoek wenselijk is of dat een maatregeladvies wordt overwogen.
 • Triple onderzoek
  Een zaak waarin wordt gerapporteerd door een psychiater, een psycholoog en een milieurapporteur.
 • Klinisch onderzoek
  Deze onderzoeken vinden plaats in het Pieter Baan Centrum (PBC) dat ook een onderdeel is van het NIFP. Er vindt een klinische observatie plaats van de onderzochte op de afdeling. Daarnaast wordt er gerapporteerd door een psychiater, een psycholoog en een milieuonderzoeker. Er zijn ook enkele GGZ-instellingen waar klinische observaties gedaan worden. Het besluit voor klinische observatie kan alleen genomen worden door een rechter(-commissaris).
 • Spoed rapportage
  Het kan soms voorkomen dat een zitting op korte termijn gepland staat en het Openbaar Ministerie nog een pro Justitia rapportage wil laten opmaken. In zulke gevallen kan een spoedrapportage worden aangevraagd. De rapporteur maakt dan binnen enkele weken een rapport op.