Zorg door psychiater

Iedere ambulante dienst van het NIFP heeft psychiaters in dienst.

Naast werkzaamheden binnen de NIFP locatie, bieden zij ook zorg aan mensen die gedetineerd zijn.

Reguliere detentie

Het NIFP levert psychiaters aan de reguliere penitentiaire inrichtingen. De psychiater neemt op verwijzing van de psycholoog en/of huisarts een gedetineerde in (mede)behandeling. De psychiater draagt behandelverantwoordelijkheid voor de eigen behandeling van patiënten, maar is niet eindverantwoordelijk voor de psychomedische zorg in de penitentiaire inrichting. De eindverantwoordelijkheid is belegd bij de directeur van de penitentiaire inrichting.

Zorg in Penitentiair Psychiatrische Centra (PPC)

Het NIFP levert op detacheringsbasis beleids- en afdelingspsychiaters aan PPC’s. Een beleidspsychiater in loondienst of gedetacheerd vanuit het NIFP draagt in duale samenwerking met de inrichtingsdirecteur de eindverantwoordelijkheid voor het behandelbeleid in de PPC.

Basiszorg in de detentiecentra (vreemdelingen)

Het NIFP levert psychiaters aan de detentiecentra. De psychiater neemt op verwijzing van de psycholoog en/of huisarts een patiënt in (mede)behandeling. De psychiater draagt behandelverantwoordelijkheid voor de eigen behandeling van patiënten; de eindverantwoordelijkheid is belegd bij de directeur van de penitentiaire inrichting.