Zorg door psychiater

De psychiaters van het NIFP bieden zorg aan justitiabelen met psychiatrische problemen. Zij werken vanuit een van de vijf lokale diensten van het NIFP.

De justitiabele wordt doorverwezen door de psycholoog en/of huisarts van de justitiƫle inrichting. De hulpvraag kan afkomstig zijn van de justitiabele zelf, maar medewerkers van de inrichting kunnen ook signaleren dat hulp nodig is. De psychiater draagt behandelverantwoordelijkheid voor de eigen behandeling van patiƫnten, maar is niet eindverantwoordelijk voor de psychomedische zorg in de penitentiaire inrichting. De eindverantwoordelijkheid is belegd bij de directeur van de penitentiaire inrichting.

Zorg in penitentiair psychiatrische centra (PPC)

Een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) biedt zorg aan justitiabelen met een psychiatrische stoornis, zoals een psychose of een persoonlijkheidsstoornis.De directeuren Zorg en Behandeling van de PPC's zijn in dienst van het NIFP. Zij dragen in duale samenwerking met de inrichtingsdirecteur de eindverantwoordelijkheid voor het behandelbeleid in de PPC.