Zorg door psycholoog

De beleidsontwikkeling voor de psychologische zorg en de functionele aansturing van de psychologen in de inrichtingen valt onder de verantwoordelijkheid van het NIFP.

Deze psychologen zijn niet in dienst van het NIFP, maar van de inrichting.

Het NIFP richt zich ook op de deskundigheidsbevordering van deze psychologen. Daar worden verschillende opleidings- en andere kwaliteitsbevorderende activiteiten voor georganiseerd.