Ik heb een klacht

Klachten over freelancers, die niet in dienst zijn van het NIFP, vallen in principe onder de klachtenregeling van het NIFP.

Klachten over medewerkers vallen onder de klachtenregeling van DJI.

1 vraag en antwoord over klachten indienen

Klachtenformulier

Vul de onderstaande velden zo volledig mogelijk in. Onvolledige informatie kan leiden tot een vertraagde afhandeling van uw klacht.
  • Zaakgegevens
  • 2

Vul hieronder uw zaakgegevens in en de aard van uw klacht. Om uw gegevens te controleren en uw klacht daarna te versturen klikt u op volgende.

Vul bovenstaande code hieronder in.