NIFP op het voorjaarscongres NVvP 2020

Tijdens het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie verzorgt het NIFP drie workshops.

Op deze pagina vindt u informatie over de workshops.

We nodigen bezoekers van het congres van harte uit bij de workshops aan te sluiten.

Forensische precisie psychiatrie door nieuwe technologie?

De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor gerichte diagnostiek om te komen tot meer gericht behandelen waarbij een individuele aanpak centraal staat. Dit is vooral belangrijk in de forensische context waar een (groot) deel van de behandeling in onvrijwillig kader plaatsvindt. Door de snelle technologische ontwikkelingen komen er verschillende toepassingen beschikbaar die ook in de forensische psychiatrie gebruikt zouden kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan apps op je smartphone, wearables of virtual reality.

‘Precisie in de forensische psychiatrie; leidt nieuwe wetgeving tot passende plaatsing van forensische patiënten?’

De nieuwe Wet forensische zorg (Wfz) beoogt de forensisch psychiatrische behandeling en zorg beter toe te spitsen op het individu en beter af te stemmen op zorg binnen een regulier kader. Met 28 zorgtitels en een schakelbepaling naar de Wet verplichte ggz (Wvggz) zou dit toch mogelijk moeten zijn? Niettemin is de praktijk weerbarstig, mooie uitgangspunten van de wetten ten spijt.