Het werk van een pro Justitia rapporteur

Het werk van een pro Justitia rapporteur

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  0.00 pro Justitia rapporteur Roza rijdt in haar auto, met de PI op de achtergrond
  0.09 Roza treedt de Penitentiaire inrichting binnen
  0.17 Roza zit
  0.25 Roza ontvangt haar badge bij de balie van de PI
  0.32 Roza zit
  0.35 Grijze lange gang van de PI en de deuren
  0.45 gedetineerde en bewaker lopen door de gang
  0.50 gedetineerde schudt Roza de hand
  0.55 gedetineerde gaat tegenover Roza zitten
  1.02 Roza zit
  1.10 gedetineerde en Roza praten met elkaar
  1.18 hand schrijft met pen op papier
  1.23 close-up Roza’s ogen
  1.28 close-up handen gedetineerde ineengevouwen
  1.33 tekstblok: Pro Justitia rapporteurs zijn psychiaters of psychologen, die de opleiding tot Pro Justitia rapporteur hebben gevolgd bij het NIFP. Ze zijn geregistreerd bij het NRGD.
  1.37 Roza zit
  1.42 Roza loopt door de gang
  1.48 tekstblok: Het NIFP ondersteunt de rapporteur onder andere door feedback op de conceptrapportage en een vraagbaakfunctie.
  1.51 Roza loopt door de gang
  1.55 Roza zit
  2.00 Roza zit achter de computer
  2.04 close-up Roza’s ogen
  2.09 close-up Roza’s typende handen
  2.13 Roza zit en praat in de camera
  2.16 Aftiteling: Dienst Justitiële Inrichtingen – Ministerie van Justitie en Veiligheid. Alle rechten van deze film zijn voorbehouden. Het vervaardigen van kopieën en/of het verspreiden van delen van deze film in welke vorm dan ook is verboden. Dit is een productie van het NIFP. Voor meer informatie zie www.nifp.nl

Het NIFP zoekt regelmatig psychologen en psychiaters voor de rapportages pro Justitia.

Wij onderhouden een pool van onafhankelijk gerechtelijk deskundigen die rapporteren over de persoon van een verdachte in een strafzaak of de ontwikkelingsmogelijkheden en belangen van een jeugdige in een civiele zaak.

Rapportages worden gemaakt voor volwassenen en jeugdigen in strafzaken en over kinderen ouders in civiele zaken.

Het NIFP organiseert de opleiding pro Justitia rapporteur waarmee een solide basis wordt gelegd voor het rapporteren pro Justitia. Ook worden bijscholingsmodules en refereerbijeenkomsten georganiseerd in het kader van herregistratie.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over werken bij het NIFP als freelance pro Justitia rapporteur? Dan kunt u contact opnemen met het NIFP via e-mail: nifp@dji.minjus.nl. U kunt ook bellen met de locatie van het NIFP in uw regio.