Groepsleider Pieter Baan Centrum

Het Pieter Baan Centrum heeft vacatures voor groepsleiders.

Was de verdachte tijdens het delict volledig toerekeningsvatbaar? Op deze en andere vragen formuleer jij als groepsleider een antwoord, samen met de andere onderzoekers van het Pieter Baan Centrum. Je observeert personen die worden verdacht van het plegen van een ernstig delict. Dankzij jouw goede kennis van begeleidings- en observatiemethodieken draag jij bij aan een gedegen advies voor de rechter.

Meer informatie

Hoe gedraagt iemand zich tijdens het eten, sport, arbeid of andere activiteiten? Hoe verzorgt iemand zich en hoe is de omgang met de anderen? Als groepsleider ontgaat jou niets tijdens de zes weken dat verdachten bij ons in het Pieter Baan Centrum zijn ter observatie. Op een van onze afdelingen geef jij vorm aan de begeleiding van en zorg voor gedetineerden die voor onderzoek van hun geestelijke conditie opgenomen zijn. Een verantwoordelijke taak, want alle observaties vormen de basis voor een rapport over het gedrag van de verdachte in relatie tot het delict waarvan hij of zij wordt verdacht. Jouw bevindingen zijn een integraal onderdeel van het pro Justitia-rapport waarin we de rechter informeren over de mate van toerekeningsvatbaarheid en mogelijk noodzakelijke behandeling. Jij weet jouw bevindingen zo te verwoorden dat er voor de lezer weinig ruimte over is voor verdere interpretatie. Om tot een goed oordeel te komen, werk je in (multidisciplinair) teamverband.

Funtie-eisen

• Je hebt een hbo-diploma, én je bent minimaal 23 jaar oud.
• Je hebt ervaring met het werken in (multidisciplinair) teamverband en hebt aantoonbaar bijgedragen aan de professionele ontwikkeling van een team.
• Je hebt ervaring of een sterke affiniteit met de doelgroep.
• Je hebt aantoonbare ervaring in de (forensische) psychiatrie en van begeleidings- en observatiemethodieken. Ervaring met het werken in een gesloten setting is een pré.
• Je kunt goed overweg met de computer, met name met de programma’s Word en Excel.
• Je bent integer en flexibel en hebt oog voor anderen.
• Je hebt een flexibele opstelling als het gaat om werktijden en in het werk zelf.
• Je kunt goed omgaan met stressvolle (en soms bedreigende) situaties en de-escalerend te werk gaan.
• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en hebt affiniteit met schrijven.
• Je kunt goed luisteren, bent creatief en gedisciplineerd.

Reageren?

Heb je interesse? Mail naar Arjen Schoute, a.schoute@dji.minjus.nl of naar Richard ter Haar, r.ter.haar@dji.minjus.nl.