Groepsleider Pieter Baan Centrum

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  (Op een gebouw staat: Pieter Baan Centrum. Beeldtekst: Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Groepsleider - Pieter Baan Centrum. Een man:)

  STEVIGE MUZIEK

  MANNENSTEM: In het Pieter Baan Centrum onderzoeken we verdachten en die proberen we vooral te zien als mens omdat we er hier achter moeten komen of er met die verdachten iets aan de hand is.

  (Hij staat in een hal met veel deuren.)

  Ik ben Peter Monnee, ik ben groepsleider in het Pieter Baan Centrum in Almere.

  (Beeldtekst: Groepsleiders observeren verdachten van ernstige misdrijven. Hun bevindingen maken onderdeel uit van de rapportage voor de rechtbank.)

  DE STEVIGE MUZIEK SPEELT VERDER

  Het Pieter Baan Centrum onderzoekt verdachten van een ernstig misdrijf en brengt een advies uit aan de rechtbank over de toerekeningsvatbaarheid en over het aanwezig zijn van een stoornis.
  Wij doen de gedragsobservatie op de afdelingen.
  Dat betekent dat we begeleiden bij de arbeid, bij de sport, bij het bezoek.
  We hebben recreatiemomenten met ze.
  We werken met een ingewikkelde doelgroep die soms heel lastig gedrag kan vertonen.
  Er zijn een aantal mensen, die willen per se niet onderzocht worden door ons en die proberen we toch te overtuigen zich een beetje te laten zien door activiteiten aan te bieden die uitnodigend zijn.
  Sport zegt altijd iets over iemand zijn motoriek, over zijn inzet hoe die omgaat met teleurstellingen, maar ook met succes.

  (Beeldtekst: Als groepsleider heb je goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en affiniteit met schrijven. Je hebt aantoonbare ervaring in de (forensische) psychiatrie en kennis van begeleidings- en observatiemethodieken.)

  DE STEVIGE MUZIEK SPEELT VERDER

  Het is belangrijk dat je iemand in zijn waarde laat zodat iemand zichzelf goed kan laten zien.
  Het is de bedoeling dat we dagelijks rapporteren over de onderzochte.
  Wat, waar, op welke manier gebeurde, hoe de onderzochte daarmee omging en daarna ook welke indruk dat op onszelf gemaakt heeft.
  Het leukste vind ik eigenlijk de overlegmomenten met de onderzoekers waarin je met elkaar aan het brainstormen bent van wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Welk gedrag vertoont iemand?
  Wat is de puzzel en hoe werkt dat uiteindelijk door in een advies dat naar de rechtbank toe gaat?
  Enerzijds zijn we onderzoeker, maar we zijn er ook voor de zorg en daarbij moeten we ook de veiligheid van mensen garanderen.
  Werk je graag in teamverband, schrijf je goed ben je stressbestendig en ben je geïnteresseerd in het gedrag van mensen?
  Word dan snel mijn collega.

  (Beeldtekst: Kijk op www.nifp.nl voor onze actuele vacatures. Het Nederlandse Wapenschild met daarnaast: Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dienst Justitiële Inrichtingen. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Alle rechten van deze film zijn voorbehouden. Het vervaardigen van kopieën en/of het verspreiden van delen van deze film in welke vorm dan ook is verboden.)

  DE STEVIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

  (Dit is een productie van het NIFP, Dienst Justitiële Inrichtingen. Alle medewerkers in beeld werken bij het Pieter Baan Centrum. Andere personen in de film zijn figuranten. Zij zitten of zaten niet als verdachten in het Pieter Baan Centrum. Voor meer informatie zie www.nifp.nl. Copyright 2019.)

Het Pieter Baan Centrum heeft vacatures voor groepsleiders.

Was de verdachte tijdens het delict volledig toerekeningsvatbaar? Op deze en andere vragen formuleer jij als groepsleider een antwoord, samen met de andere onderzoekers van het Pieter Baan Centrum. Je observeert personen die worden verdacht van het plegen van een ernstig delict. Dankzij jouw goede kennis van begeleidings- en observatiemethodieken draag jij bij aan een gedegen advies voor de rechter.

Meer informatie

Hoe gedraagt iemand zich tijdens het eten, sport, arbeid of andere activiteiten? Hoe verzorgt iemand zich en hoe is de omgang met de anderen? Als groepsleider ontgaat jou niets tijdens de zes weken dat verdachten bij ons in het Pieter Baan Centrum zijn ter observatie. Op een van onze afdelingen geef jij vorm aan de begeleiding van en zorg voor gedetineerden die voor onderzoek van hun geestelijke conditie opgenomen zijn. Een verantwoordelijke taak, want alle observaties vormen de basis voor een rapport over het gedrag van de verdachte in relatie tot het delict waarvan hij of zij wordt verdacht. Jouw bevindingen zijn een integraal onderdeel van het Pro Justitia-rapport waarin we de rechter informeren over de mate van toerekeningsvatbaarheid en mogelijk noodzakelijke behandeling. Jij weet jouw bevindingen zo te verwoorden dat er voor de lezer weinig ruimte over is voor verdere interpretatie. Om tot een goed oordeel te komen, werk je in (multidisciplinair) teamverband.

Funtie-eisen

• Je hebt een hbo-diploma, én je bent minimaal 23 jaar oud. Kandidaten met een hbo-v diploma worde nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.
• Je hebt ervaring met het werken in (multidisciplinair) teamverband en hebt aantoonbaar bijgedragen aan de professionele ontwikkeling van een team.
• Je hebt ervaring of een sterke affiniteit met de doelgroep.
• Je hebt aantoonbare ervaring in de (forensische) psychiatrie en van begeleidings- en observatiemethodieken. Ervaring met het werken in een gesloten setting is een pré.
• Je bent integer en flexibel en hebt oog voor anderen.
• Je hebt een flexibele opstelling als het gaat om werktijden en in het werk zelf.
• Je kunt goed omgaan met stressvolle (en soms bedreigende) situaties en de-escalerend te werk gaan.
• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en hebt affiniteit met schrijven.
• Je kunt goed luisteren, bent creatief en gedisciplineerd.

Arbeidsvoorwaarden

•Salarisniveauschaal 8
•Maandsalaris Min €2.503 – Max. €3.384 (bruto)
•Minimaal aantal uren per week 24

Meer informatie

Je kunt telefonisch of per mail contact opnemen met Richard ter Haar, 088 07 10812 en r.ter.haar@dji.minjus.nl.

Solliciteren

Mail je sollicitatiebrief met cv aan Gülcan Coşkun, g.coskun@dji.minjus.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.