NIFP psychiater

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  0.0 de buitenkant van de PI door de tralies van een hek
  0.01 Tekstblok: Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Psychiater
  0.09 Psychiater Younes zit
  0.21 Younes praat met collega
  0.23 Tekstblok: Je werkt nauw samen met onder anderen een psycholoog, justitieel verpleegkundigen en een huisarts.
  0.29 Close-up gezicht Younes
  0.30 Tekstblok: Wie ben jij? Een uitdagende doelgroep is voor jou als psychiater geen probleem
  0.33 Younes zit
  0.37 Cellenblok met celdeuren
  0.41 Younes loopt door de gang van de PI
  0.50 Younes gaat cel binnen en schudt gedetineerde de hand
  0.54 Younes en gedetineerde praten
  0.59 Younes zit
  1.04 Younes loopt door de gang van de PI
  1.14 Tekstblok: Wie ben jij? Je hebt affiniteit met het werken in een forensisch werkveld.
  1.22 Younes zit
  1.27 Younes loopt door de gang van de PI
  1.38 Younes zit achter de computer
  1.44 Younes zit
  1.48 Close up gezicht Younes
  1.50 Tekstblok: wie ben jij? Je staat als arts ingeschreven in het specialistenregister, met psychiatrie als specialisme.
  1.53 Close up Younes’ hand op muis
  1.58 Younes zit
  2.06 Younes werkt achter de computer
  2.13 Close up gezicht Younes
  2.19 Close up Younes’ typende handen
  2.23 Close up ogen Younes
  2.26 Younes praat in de camera
  2.30 Aftiteling: Dienst Justitiële Inrichtingen – Ministerie van Justitie en Veiligheid. Alle rechten van deze film zijn voorbehouden. Het vervaardigen van kopieën en/of het verspreiden van delen van deze film in welke vorm dan ook is verboden. Dit is een productie van het NIFP. Voor meer informatie zie www.nifp.nl

Het NIFP zoekt psychiaters die stevig in hun schoenen staan en een uitdaging zien in het behandelen van mensen met psychiatrische problematiek in een penitentiaire inrichting.

Psychiaters die in dienst zijn bij het NIFP verrichten werkzaamheden vanuit een van de 5 ambulante diensten van het NIFP. Zij werken in de penitentiaire inrichtingen in de regio, maar ook in het Psychiatrisch Penitentiair Centrum. Zij zijn (mede) verantwoordelijk voor de matching en toetsing van pro Justitiarapportages.

Onze psychiaters werken in kleine multidisciplinaire teams. Het NIFP biedt ruime mogelijkheden voor verdere bij- en nascholing en voor het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over werken als NIFP psychiater? Dan kunt u contact opnemen met het NIFP via e-mail: nifp@dji.minjus.nl. U kunt ook bellen met de locatie van het NIFP in uw regio.