Pro Justitia rapportage in dienstverband

Pro Justitia rapportage biedt jou als gedragsdeskundige een unieke kans om een diepgaand en gedetailleerd onderzoek te doen naar de psychopathologie van een verdachte in relatie tot het ten laste gelegde delict.

Pro Justitia rapportage is een onderzoek door een gedragskundige naar de geestesgesteldheid van een verdachte van een strafbaar feit. De consequenties van de adviezen in het rapport kunnen zeer ingrijpend zijn. Daarom worden er hoge kwaliteitseisen gesteld. Het is van groot belang dat jij als pro Justitia rapporteur kunt argumenteren en je bevindingen goed kunt onderbouwen. Omdat met de rapportage de brug gelegd wordt van het gedragsdeskundig domein naar het juridisch domein, is rapporteren de manier om als gedragsdeskundige te leren hoe je je bevindingen moet presenteren, zowel op schrift als ter zitting.

Rapporteren in dienstverband

Het NIFP biedt gedragsdeskundigen (psychologen en psychiaters) de mogelijkheid voor een aanstelling als pro Justitia rapporteur in een dienstverband. Je komt te werken voor één van de vijf NIFP diensten. Deze zijn gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Den Bosch, Zwolle, of Utrecht.

Combinatie met andere werkzaamheden

Het rapporteren in dienst van het NIFP is goed te combineren met andere werkzaamheden. Dit kan een eigen praktijk zijn, werk in de GGZ maar ook een dienstverband bij het NIFP waarin je deels rapporteert en deels zorgtaken verricht.

Voordelen dienstverband

Het rapporteren in een dienstverband komt naast het rapporteren als freelancer bemiddeld door het NIFP. Een dienstverband heeft de volgende voordelen. Je hebt een vooraf vastgesteld inkomen met een ‘dertiende maand’ en vakantiegeld. Je kunt gebruikmaken van de regelingen van de Rijksoverheid. Je hebt geen administratieve rompslomp rond verzekeringen en bijvoorbeeld de belastingaangifte. Je kunt deelnemen aan de collectieve verzekeringen en bouwt pensioen op. Daarnaast kun je gebruikmaken van de ondersteunende diensten van het NIFP, waaronder interne opleidingen verzorgd door ons eigen bureau Wetenschap en Opleidingen en ondersteuning vanuit de locatie.

Eigen regie over agenda

Als rapporteur van het NIFP heb je een zeer zelfstandige functie, waarbij je grotendeels zelf regie hebt over je agenda en werkzaamheden zelf kunt inplannen. De functie leent zich voor een groot deel ook goed voor thuiswerken.

Heb je nog geen opleiding tot pro Justitia rapporteur?

Je kunt in diensttijd bij het NIFP een intensief leertraject volgen waarbij je de ins en outs van het PJ rapporteren leert. Je wordt begeleid door ervaren supervisoren. De opleiding leidt bij goed gevolg tot inschrijving in het NRGD en heeft een doorlooptijd van zo’n 11 maanden.

Meer weten?

Heb je specifieke vragen over de verkorte opleiding? Neem contact op met Josée van Balen, telefoonnummer 06 29 09 65 20. Voor vragen over de aanstelling en rapporteren in dienstverband kun je contact opnemen met Trevor Smit, telefoonnummer 06 18 60 95 05. Je kunt met hem ook de mogelijkheid bespreken voor een vrijblijvend gesprek met de NIFP dienst waar je voor zou willen rapporteren.

Meer informatie over pro Justitia rapportage vind je op de pagina's over dit onderwerp op onze website.