Stage en onderzoeksplaatsen

Het NIFP biedt verschillende WO, HBO en MBO stages aan.

Zo is er de keuzestage forensische psychiatrie voor aankomend psychiaters. Daarnaast worden klinische en wetenschappelijke stages aangeboden aan masterstudenten. Deze stages kunnen in overleg gecombineerd worden met een scriptie. Ook bestaat de mogelijkheid om een juridische stage te lopen. Tenslotte worden enkele HBO- en MBO-stages aangeboden.

Voor alle stageplekken geldt dat de stagiaire minimaal 21 jaar oud moet zijn. Stuur voor onderstaande stages je sollicitatiebrief (motivatie plus CV) via e-mail: opleidingen.nifp@dji.minjus.nl

Keuzestage Forensische Psychiatrie (arts in opleiding tot specialist - AIOS)

 • Noord-Holland, in combinatie met Penitentiair Psychiatrisch Centrum JC Zaanstad
  • twee plekken vrij vanaf april 2020
 • Zuid-Nederland, in combinatie met Penitentiair Psychiatrisch Centrum PI Vught
  • twee plekken vrij vanaf oktober 2019
 • Midden-Nederland, in combinatie met Pieter Baan Centrum
  • één plek vrij vanaf april 2019, andere plek vrij vanaf april 2020

Wetenschappelijke stage DARE project

Bijzonderheden: onderzoek naar kenmerken en achtergronden van veroordeelde terroristen.
Locatie: Utrecht.
Start: mei/juni 2019.
Duur: minimaal 4 dagen in de week gedurende een periode van minimaal 4 maanden.
Selectieprocedure: solliciteren kan tot 28 april 2019 onder vermelding van het referentienummer OS22019DA.

Wetenschappelijke stage ASR

Bijzonderheden: onderzoek naar verschillen in kenmerken 18-23 jarigen die wel of geen jeugdstrafrecht geadviseerd krijgen.
Locatie: Utrecht.
Start: mei 2019.
Duur: minimaal 2 dagen in de week tot december 2019 (een kortere periode is mogelijk in overleg).
Selectieprocedure: solliciteren kan tot 5 mei 2019 onder vermelding van het referentienummer OS12019MK.

Vacature GZ opleiding PBC

Bij het Pieter Baan Centrum en Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek is een vacature voor de functie van Psycholoog in opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (PioG).

Klinische stage, NIFP Pieter Baan Centrum

Bijzonderheden: deze stageplaats staat open voor een masterstudent Klinische (forensische) psychologie. De stage behelst het uitvoeren en verwerken van testpsychologisch onderzoek en het meekijken bij de werkzaamheden van psychologen. Wij bieden de mogelijkheid voor het behalen van je BAPD. Alleen als je relevante werkervaring hebt (bijvoorbeeld in psychiatrie of gevangeniswezen) en minimaal 23 jaar bent, nodigen we je uit om een motivatiebrief (max. 1 A4) en CV (max. 2 A4) te sturen. Hierin willen we lezen wat je motivatie is om juist in het PBC stage te lopen en welke relevante werkervaring je hebt. Gelieve geen cijferlijsten en andere documenten meesturen.
Locatie: Almere.
Start: november 2019.
Duur: minimaal 4 dagen in de week gedurende een periode van minimaal 9 maanden.
Selectieprocedure: solliciteren kan tot 1 juni 2019 onder vermelding van het referentienummer NOV19SB.

Klinische stage, NIFP Midden-Nederland

Bijzonderheden: deze stageplek staat alleen open voor studenten van de Universiteit Utrecht die de master Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie of de master Clinical Child, Family and Education Studies volgen. Binnen de stage wordt ervaring opgedaan met diagnostisch onderzoek in een forensisch kader en kan de BAPD worden gehaald. De stagiair loopt mee met diagnostisch onderzoeken die door pro Justitia rapporteurs worden uitgevoerd en kan in toenemende mate zelf onderzoeksonderdelen uitvoeren onder supervisie van een rapporteur.
Daarnaast ondersteunt de stagiair bij de voorbereiding en verslaglegging van het zogenoemde Straf Indicatie Overleg en krijgt zodoende een inzicht in de sociale kaart en netwerkpartners binnen het forensische jeugdveld. Verwacht wordt dat de stagiair ondersteunend is bij het up-to-date houden van de sociale kaart. Er wordt van de stagiair veel eigen initiatief en zelfstandigheid verwacht.
Locatie: Utrecht.
Start: september 2019.
Duur: 7 tot 8 maanden.
Selectieprocedure: solliciteren kan tot 31 maart 2019 onder vermelding van het referentienummer SEP2019M-NL. Gelieve in sollicitatiebrief te beschrijven wat de motivatie is om in het forensische veld stage te lopen. Verder strekt het tot de aanbeveling als de student een forensische minor heeft gevolgd (Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming).

Klinische stage, NIFP Zuid-Holland

Bijzonderheden: deze stageplek staat alleen open voor studenten die de master Klinische psychologie volgen. Binnen de stage wordt ervaring opgedaan met diagnostisch onderzoek in een forensisch kader en kan de BAPD worden gehaald. De stagiair loopt mee met diagnostisch onderzoeken die door pro Justitia rapporteurs worden uitgevoerd en kan in toenemende mate zelf onderzoeksonderdelen uitvoeren onder supervisie van een rapporteur. Daarnaast ondersteunt de stagiair bij de voorbereiding en verslaglegging van het zogenoemde Straf Indicatie Overleg en krijgt zodoende een inzicht in de sociale kaart en netwerkpartners binnen het forensische jeugdveld. Verwacht wordt dat de stagiair ondersteunend is bij het up-to-date houden van de sociale kaart. Er wordt van de stagiair veel eigen initiatief en zelfstandigheid verwacht.
Locatie: Den Haag
Start: april.
Duur: 7 tot 8 maanden.
Selectieprocedure: Stuur CV en motivatiebrief naar M.Keppel@dji.minjus.nl

Klinische stage, NIFP Noord-Holland

Bijzonderheden: deze stageplek staat alleen open voor UvA studenten die de master klinische forensische psychologie volgen.
Locatie: Amsterdam.
Start: november 2018.
Duur: 7 tot 8 maanden of in overleg met UvA.
Selectieprocedure: sollicitatie voor deze stage loopt via de UvA.

Juridische stage, NIFP Pieter Baan Centrum

Bijzonderheden: stage bij vakgroep Juristen in Pieter Baan Centrum (PBC), waarbij werkzaamheden bestaan uit ondersteunen van juristen bij maken uittreksels strafdossier, meegaan naar stafbesprekingen van onderzoeksteam en uitzoeken van juridische vraagstukken. Daarnaast is het in overleg mogelijk om te verbreden door kennisname van de Pbw, meelopen met groepsleiding en ondersteunen bij organiseren van rondleidingen.
Locatie: Almere.
Duur: 3-4 maanden, 32-40 uur per week. Selectieprocedure: deze stage is vol tot 2020.

HBO stage, Forensisch milieuonderzoeker, NIFP Pieter Baan Centrum

Bijzonderheden: het betreft een stage voor 3e jaars hbo-MWD studenten. Bij gelijke geschiktheid hebben studenten van de Hogeschool Utrecht voorrang.
Locatie: Almere.
Duur: de stageperiode loopt van september tot en met juni voor minimaal 30 uur per week, in onderling overleg in te delen.
Selectieprocedure: op dit moment is er geen stageplek vrij.

HBO stage, Social Work, NIFP Pieter Baan Centrum

Bijzonderheden: studenten hbo-Social Work kunnen stage lopen op een observatieafdeling van het Pieter Baan Centrum. De stage bestaat uit onregelmatig werk. Dit betekent dat je vroege diensten, late diensten en weekenddiensten werkt. Vanwege de dynamische doelgroep en de aard van het werk zoeken we iemand die stevig in zijn of haar schoenen staat.
Vereisten: Interesse in de forensische zorg en het werken in een gedwongen kader, evenals affiniteit met de doelgroep. Minimale gewenste leeftijd is 23 jaar.
Locatie: Almere.
Duur: 9 à 10 maanden, 32 uur per week, september tot en met juni.
Selectieprocedure: solliciteren kan tot 15 maart 2019 onder vermelding van het referentienummer MAA2019PBC-SW.

MBO stage Sport en HBO stage PMT/Bewegingsagogie, NIFP Pieter Baan Centrum

Bijzonderheden: het is mogelijk om een stage te lopen op de sportafdeling van het PBC, (MBO sport en HBO PMT) uitsluitend voor studenten van de volgende opleidingen:

 • CIOS te Haarlem
 • ROC te Amsterdam, afdeling sport en beweging
 • Windesheim te Zwolle, Academie lichamelijk opvoeding

Locatie: Almere.
Start: in overleg.
Duur: 8 maanden en 16 uur per week.
Selectieprocedure: vermeld bij je sollicitatie het volgende referentienummer PBC2019SPORT.