Stage en onderzoeksplaatsen

Het NIFP biedt verschillende wo-, hbo-, mbo-stages aan.

Zo is er de keuzestage forensische psychiatrie voor aankomend psychiaters. Daarnaast worden wetenschappelijke en klinische stages aangeboden aan masterstudenten. Deze stages kunnen in overleg gecombineerd worden met een scriptie. Ook bestaat de mogelijkheid om een juridische stage te lopen. Tenslotte worden enkele hbo- en mbo-stages aangeboden.

Voor alle stageplekken geldt dat de stagiaire minimaal 21 jaar oud moet zijn. Stuur voor onderstaande stages je sollicitatiebrief (motivatie plus cv) via e-mail: opleidingen.nifp@dji.minjus.nl

Keuzestage Forensische Psychiatrie (arts in opleiding tot specialist - AIOS)

 • Noord-Holland, in combinatie met Penitentiair Psychiatrisch Centrum JC Zaanstad
  • één stageplaats vanaf oktober 2021, één stageplaats vanaf april 2022
 • Zuid-Holland, in combinatie met Penitentiair Psychiatrisch Centrum PI Haaglanden (Scheveningen)
  • één stageplaats vrij vanaf april 2021, één stageplaats vrij vanaf april 2022
 • Midden-Nederland, in combinatie met Pieter Baan Centrum
  • twee stageplaatsen vrij vanaf oktober 2022
 • Zuid-Nederland, in combinatie met Penitentiair Psychiatrisch Centrum PI Vught
  • één stageplaats vrij vanaf oktober 2020; één stageplaats vrij vanaf april 2021, één stageplaats vrij vanaf oktober 2021

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  Ik ben Maja,
  ik ben arts in opleiding tot psychiater.
  Ik loop nu stage bij het Nederlands Instituut
  voor Forensische Psychiatrie en Psychologie.
  Ik kan me herinneren
  dat ik de eerste dag thuiskwam...
  en dat ik eigenlijk niet zoveel kon zeggen omdat
  ik ontzettend onder de indruk was van de setting.
  Dat je door een gebouw loopt met gedetineerden,
  dat idee, dat vond ik toch wel heel spannend.
  Als je er langer werkt,
  merk je dat die spanning heel snel verdwijnt...
  en dat dat toch allemaal heel natuurlijk gaat.
  Dat veiligheid een heel belangrijk ding is
  binnen detentie...
  en dat ie ook echt wel heel erg gewaarborgd is.
  Bernard, goeiemorgen.
  De dokter wil je graag even spreken.
  Maar de eerste dag, ja, was ik wel...
  Het maakte grote indruk, ja.
  Heb je ergens pijn, heb je ergens last van?
  In het gevangeniswezen zie je eigenlijk
  allerlei ziektebeelden en stoornissen.
  Het is vaak heel complexe problematiek.
  Dat is een uitdaging,
  om daar dan mee aan de slag te gaan...
  en iemand de beste behandeling,
  met de middelen die je hebt, te bieden...
  in de setting waar je in werkt.
  Hoe gaat het met je mentor?
  Heb je daar een beetje goed contact mee?
  Het leuke aan de stage bij het NIFP is
  dat je als AIOS binnen een team werkt.
  Dus ik werk samen met huisartsen,
  met verpleegkundigen, met de bewakers...
  muziektherapeuten, dramatherapeuten...
  Je werkt met een heel breed, uitgebreid team,
  en dat is heel erg leerzaam.
  Als je als arts in opleiding tot psychiater
  de stage volgt van een jaar bij het NIFP...
  dan mag je de opleiding
  tot pro Justitia rapporteur volgen.
  Dan leer je heel veel over juridische kaders...
  over hoe je een pro Justitia-rapport
  het best kan schrijven.
  Als je die opleiding hebt afgerond, dan mag je
  dus, als je ook eenmaal psychiater bent...
  als zelfstandig rapporteur
  voor de rechtbank rapporteren.
  De sociale psychiatrie is echt iets
  wat mijn interesse heeft.
  Het leuke aan het forensische is
  dat je eigenlijk alles door elkaar heen ziet.
  Als je nou terugkijkt, waar ben je het eerst
  mee aan de slag gegaan?
  Het is fijn als je ook affiniteit hebt met
  de hele juridische kant, met het strafrecht.

  Dat is iets wat ik er heel erg leuk aan vind.
  Ja, en ik denk dat het heel belangrijk is dat je
  het leuk vindt om samen te werken met mensen...
  bij wie hun leven zo is gelopen
  dat ze in detentie terecht zijn gekomen.
  En als je dat een leuke, interessante
  patiëntenpopulatie vindt...
  dan is de forensische psychiatrie, denk ik,
  echt een hele boeiende setting om in te werken.

Wetenschappelijke stage Wet forensische zorg

Bijzonderheden: onderzoek naar de toepassing van de schakelbepaling 2.3 van de Wet forensische zorg. Deze juridische stage bestaat voornamelijk uit activiteiten gericht op de dataverzameling voor het onderzoek (jurisprudentieonderzoek).
Locatie: Utrecht.
Start: november 2020.
Duur: 2 dagen in de week; einde stage april 2021.
Selectieprocedure: sollicitatiebrief en CV kunnen tot uiterlijk 18 oktober worden verstuurd naar: opleidingen.nifp@dji.minjus.nl onder vermelding van JS2020MP.

Wetenschappelijke stage risicoscreening

Bijzonderheden: onderzoek naar risicoscreening in detentie.
Locatie: Utrecht.
Start: april 2021.
Duur: 3 a 4 dagen in de week tot september 2021.
Selectieprocedure: sollicitatiebrieven met CV kunnen tot uiterlijk 3 februari 2021 worden verstuurd naar opleidingen.nifp@dji.minjus.nl onder vermelding van OS12021ME.

Wetenschappelijke stage neurowetenschap

Bijzonderheden: onderzoek naar emotieverwerking en psychopathie bij verdachten in Pieter Baan Centrum.
Locatie: Almere.
Start: juni 2021.
Duur: 4-6 maanden, minimaal 2 dagen per week.
Selectieprocedure: sollicitatiebrief en CV kunnen tot uiterlijk 5 maart 2021 worden verstuurd naar: opleidingen.nifp@dji.minjus.nl onder vermelding van JUL2021PBC-RR.

Wetenschappelijke stage DARE

Bijzonderheden: Het DARE onderzoek (Database and Assessment of Risk of violent Extremists) betreft een Europees wetenschappelijk onderzoek naar de kenmerken en achtergronden van personen die veroordeeld zijn voor terrorisme. Deze onderzoeksgroep wordt vergeleken met een controlegroep van personen die veroordeeld zijn voor regulier geweld. De stage bestaat voornamelijk uit activiteiten gericht op de dataverzameling. De stagiaire wordt getraind in het gebruik van een Engelstalig codeboek. Aan de hand van dit codeboek zal de stagiaire justitiële dossiers scoren en deze invoeren in een webapplicatie. In verband met COVID-19 zijn deze werkzaamheden echter mogelijk niet uitvoerbaar. In dat geval zal de stage uit andere nog nader te bepalen werkzaamheden bestaan.
Locatie: afhankelijk van de werkzaamheden op diverse locaties in Nederland of vanuit huis.
Start: 2021.
Duur: 4 tot 6 maanden, 3 tot 4 dagen in de week.
Selectieprocedure: in verband met COVID-19 is het nu nog onduidelijk wanneer deze stage van start gaat en wanneer je hiervoor kunt solliciteren. Zodra dit bekend is, wordt deze vacature opengesteld. Mocht je tussentijds je interesse voor deze stage willen laten blijken dan ontvangen we graag je motivatie en CV (opleidingen.nifp@dji.minjus.nl).

Klinische stage, NIFP Pieter Baan Centrum

Bijzonderheden: deze stageplaats staat open voor een masterstudent Klinische (forensische) Psychologie. De stage behelst het leren uitvoeren en verwerken van testpsychologisch onderzoek en het meekijken met de werkzaamheden van psychologen. Wij bieden de mogelijkheid voor het behalen van je BAPD. We hebben voorkeur voor een student met relevante werkervaring (bijvoorbeeld in psychiatrie of gevangeniswezen) die minimaal 22 jaar oud is. In een motivatiebrief (max. 1 A4) en cv (max. 2 A4) willen we graag lezen wat je motivatie is om juist in het PBC stage te lopen en welke relevante werkervaring je eventueel hebt. Gelieve geen cijferlijsten en andere documenten meesturen.
Locatie: Almere.
Start: november 2021.
Duur: minimaal 4 dagen in de week gedurende een periode van minimaal 8 maanden.
Selectieprocedure: sollicitatiebrief en CV kunnen tot uiterlijk 6 juni 2021 worden verstuurd naar: opleidingen.nifp@dji.minjus.nl onder vermelding van NOV21PBC-FM.

Klinische stage, NIFP Midden-Nederland

Bijzonderheden: deze stageplek staat open voor universitaire masterstudenten kinder- en jeugdpsychologie of orthopedagogiek met een aantoonbare affiniteit voor het forensisch werkveld, bij voorkeur studenten die de minor jeugdcriminaliteit en jeugdbescherming hebben gevolgd. Binnen de stage wordt ervaring opgedaan met diagnostisch onderzoek in een forensisch kader en kan de BAPD worden gehaald. De stagiair loopt mee met diagnostisch onderzoeken die door pro Justitia rapporteurs worden uitgevoerd en kan in toenemende mate zelf onderzoeksonderdelen uitvoeren onder supervisie van een rapporteur.
Daarnaast ondersteunt de stagiair bij de voorbereiding en verslaglegging van het zogenoemde Straf Indicatie Overleg en krijgt zodoende een inzicht in de sociale kaart en netwerkpartners binnen het forensische jeugdveld. Verwacht wordt dat de stagiair ondersteunend is bij het up-to-date houden van de sociale kaart. Er wordt van de stagiair veel eigen initiatief en zelfstandigheid verwacht.
Locatie: Utrecht.
Start: september 2020.
Duur: 7 tot 8 maanden, 2-3 dagen per week.
Selectieprocedure: sollicitatieprocedure is gesloten.

Klinische stage, NIFP Noord-Holland

Bijzonderheden: deze stageplek staat alleen open voor UvA studenten die de master klinische forensische psychologie volgen. Tijdens de stage loopt de stagiair mee met verschillende ketenpartners. Binnen de stage wordt ervaring opgedaan met diagnostisch onderzoek in een forensisch kader en kan de BAPD worden gehaald. De stagiair loopt mee met diagnostisch onderzoeken die door pro Justitia rapporteurs worden uitgevoerd en kan in toenemende mate zelf onderzoeksonderdelen uitvoeren onder supervisie van een rapporteur. Daarnaast ondersteunt de stagiair bij de voorbereiding en verslaglegging van het zogenoemde Straf Indicatie Overleg. Er wordt van de stagiair veel eigen initiatief en zelfstandigheid verwacht.
Locatie: Amsterdam.
Start: de stage van 2020 is komen te vervallen, de eerst volgende stage start daarom per november 2021.
Duur: 8 maanden.
Selectieprocedure: sollicitatie voor deze stage loopt via de UvA. Voor meer informatie over de stage kun je contact opnemen met Sacha Moonen (s.moonen@dji.minjus.nl)

Juridische stage, NIFP Pieter Baan Centrum

Bijzonderheden: stage bij vakgroep juristen in Pieter Baan Centrum (PBC), waarbij werkzaamheden met name bestaan uit ondersteunen van juristen bij maken uittreksels strafdossier, voorts uit het meegaan naar stafbesprekingen van onderzoeksteams en uitzoeken van juridische vraagstukken. Daarnaast is het in overleg mogelijk om te verbreden door kennisname van de Pbw, het meelopen met groepsleiding en ondersteunen bij organiseren van rondleidingen. De juridische stage is bedoeld voor WO rechtenstudenten in de eindfase van hun studie met voldoende kennis van het strafrecht. Ervaring met de verwerking van strafdossiers (bijvoorbeeld door voorafgaande stage bij OM of rechtbank) is een pre.
Locatie: Almere.
Duur: 5-6 maanden, 32-40 uur per week, vanaf januari 2021.
Selectieprocedure: sollicitatiebrieven met CV kunnen tot uiterlijk 18 oktober 2020 worden verstuurd naar opleidingen.nifp@dji.minjus.nl onder vermelding van JURPBC2021IB.

Hbo stage, Social Work, NIFP Pieter Baan Centrum

Bijzonderheden: studenten hbo-Social Work kunnen stage lopen op een observatieafdeling van het Pieter Baan Centrum. De stage bestaat uit onregelmatig werk. Dit betekent dat je vroege diensten, late diensten en weekenddiensten werkt. Vanwege de dynamische doelgroep en de aard van het werk zoeken we iemand die stevig in zijn of haar schoenen staat.
Vereisten: Interesse in de forensische zorg en het werken in een gedwongen kader, evenals affiniteit met de doelgroep. Minimale gewenste leeftijd is 23 jaar.
Locatie: Almere.
Start: september 2021.
Duur: 9 à 10 maanden, 32 uur per week.
Selectieprocedure: solliciteren kan tot 14 maart 2021 onder vermelding van het referentienummer SEP2021PBC-SW.

Mbo stage Sport en hbo stage PMT/Bewegingsagogie, NIFP Pieter Baan Centrum

Bijzonderheden: het is mogelijk om een stage te lopen op de sportafdeling van het PBC, (mbo sport en hbo PMT) uitsluitend voor studenten van de volgende opleidingen:

 • CIOS te Haarlem
 • ROC te Amsterdam, afdeling sport en beweging
 • Windesheim te Zwolle, Academie lichamelijk opvoeding

Locatie: Almere.
Start: in overleg.
Duur: 8 maanden en 16 uur per week.
Selectieprocedure: sollicitatiebrieven met CV kunnen tot uiterlijk 4 april 2021 worden verstuurd naar opleidingen.nifp@dji.minjus.nl onder vermelding van PBC2021SPORT.