Wetenschap

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Het NIFP voorziet de justitiële keten van diagnostiek, advies en behandeling op grond van forensische psychiatrische en psychologische kennis.

De mensen die bij of voor ons werken moeten op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen en inzichten op dit gebied. Daarom voert het NIFP een actief kennisbeleid. Het beheer en de wetenschappelijke ontwikkeling van deze kennis is belegd bij het bureau Wetenschap & Opleidingen (W&O).

De wetenschappelijke kennis en methodologische ontwikkeling van onderzoek, risicotaxatie en effectieve behandelmethoden hebben achterliggende jaren een hoge vlucht genomen. Ook vraagt de samenleving en de politiek nadrukkelijker dan voorheen om verantwoording over methoden van onderzoek en de effectiviteit van behandelinterventies in de forensische zorg.

Onderzoekslijnen

Er zijn 3 onderzoekslijnen:

  1. Modernisering van de ambulante en klinische rapportage (instrumentontwikkeling, toepassing van evidence-based assessment en kwaliteitsmonitoring ten aanzien van diagnostiek en risicotaxatie).
  2. Modernisering van forensische zorg in strafrechtelijk kader (zorgprofilering en kwaliteitsmonitoring van diagnostiek en behandeling).
  3. Fundamenteel onderzoek naar (neuro)biologische en (neuro)psychologische factoren die ten grondslag liggen aan psychopathologie die is geassocieerd met crimineel gedrag ten behoeve van verfijning van diagnostiek, risicotaxatie en richtlijnen voor behandeling.