Kennisdeling

Het NIFP besteedt als kennisinstituut veel aandacht aan kennisdeling. Wij organiseren opleidingen en deskundigheidsbevordering.

Ook zijn wij vertegenwoordigd op (inter)nationale bijeenkomsten waar voor ons relevante onderwerpen worden besproken.

In 2019 hebben wij refereerbijeenkomsten georganiseerd gericht op NIFP psychiaters en pro Justitia rapporteurs.

Onderwerpen waren:

 • Delict amnesie
 • Hersenorganisch onderzoek bij delinquenten: doen of achterwege laten?
 • Een nieuwe theorie over narcisme
 • Van taxeren naar integreren en motiveren
 • De strafrechter en PJ Rapportages
 • Diagnostiek van empathie in de klinische forensische praktijk
 • Adolescentenstrafrecht: hoe ga je daarmee om?
 • Kinderdoding
 • Islamitische cultuur, seksualiteit en seksueel geweld in de rapportage pro Justitia
 • Diagnostiek van het geweten

Voor (DJI) collega’s en rapporteurs organiseerden we de volgende symposia:

Jeugddag NIFP

Met als onderwerpen:

 • Jeugd en Cybercrime: Beleidscontouren
 • Online criminaliteit bij jeugd: Cyber en sexting
 • Delinquent gedrag is goed te behandelen
 • Casuïstiek Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

Introductiedag TBS

Rapporteursdag

Ontwikkelingen:

 • Opleiding en visitatie
 • Feedbackkader + Levenslang
 • NRGD
 • Tbs met bevel tot verpleging. En dan?
 • Geweld onder invloed van (genees)middelen; wat zal men daar als rapporteur over zeggen?
 • Hack_Right: een nieuwe interventie voor jonge cybercriminelen
 • Forensische culturele psychiatrie
 • Gedragsneurologisch onderzoek in het kader van de pj-rapportage

Dag van de Verpleging

Met als onderwerpen:

 • Nieuwe beroepsprofielen en wet BIG 2 – actuele stand van zaken
 • Implementatie nieuwe beroepsprofielen en wet BIG 2 binnen DJI
 • Uitvoeren van beleid in de praktijk
 • Schoenmaker blijf bij je leest!
 • Virtual reality, kruip in de wereld van iemand met een psychose
 • Nieuwe beroepsprofielen en wet BIG 2, impact binnen DJI
 • Elektronisch inzagerecht EPD justitiabelen

Kwaliteitsdag rapportage volwassenen

Onderwerp: feedback op rapportages pro Justitia

Presentaties op (internationale) congressen in 2019

 • Congres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie:
  • Workshop: Op het snijvlak van veiligheid en zorg – een handreiking voor psychiaters van de toekomst
  • Symposium: Forensische psychiatrie van de toekomst: innovatieve neurowetenschappelijke technologieën in de praktijk
 • Congres international academy for Forensic Mental Health Services, Vancouver Canada
 • Conference for the society for terrorsim research, Oslo
 • International conference on counter- terrorism, Israel
 • Conference 'DARE and EU Counter Terrorism Developments', Den Haag