Emotie-herkenning bij observandi Pieter Baan Centrum

In dit onderzoek worden observandi van het Pieter Baan Centrum (uiteraard op vrijwillige basis) gevraagd te kijken naar foto’s van menselijke gezichten met diverse emotionele uitdrukkingen en vervolgens de waargenomen emotie te scoren.

In de tussentijd wordt middels een eyetracker geregistreerd welk deel van het gelaat de observandus bekijkt (bijvoorbeeld de mond- of neusregio danwel juist de ogen). Tot op heden zijn 139 personen onderzocht. Grotere aantallen zijn gewenst gezien de heterogene diagnostische categorieën.

Het betreft basaal wetenschappelijk onderzoek naar strategieën van emotieherkenning door personen met uiteenlopende psychische problematiek. Het thema past in een breder onderzoek naar de relatie tussen bewuste en onbewuste emotie-herkenning en empathische processen. De uitkomsten kunnen van toekomstig klinisch-diagnostisch belang zijn.

Geschatte looptijd: 2016-2020
Onderzoeker: Ronald Rijnders (Pieter Baan Centrum)
Samenwerkingspartner: professor Jack van Honk (Universiteit Utrecht)