Leefklimaat Pieter Baan Centrum

In opdracht van het WODC hebben de auteurs Boone, Althoff en Koenraadt uitgebreid naar literatuur van empirisch onderzoek naar leefklimaat gezocht dat relevant is voor vier typen Nederlandse inrichtingen, te weten inrichtingen voor volwassen gedetineerden, inrichtingen voor jeugdigen, inrichtingen voor vreemdelingenbewaring en inrichtingen voor forensische ggz.

Naast literatuurstudie werden werkbezoeken afgelegd en expertmeetings gehouden. De auteurs vatten hun bevindingen in hun boek Het leefklimaat in justitiƫle inrichtingen (Boom Juridische Uitgevers, 2016) samen onder de noemer van zes factoren en drie determinanten van het leefklimaat.

De leefklimaatfactoren zijn: contacten tussen personeel en ingeslotenen, autonomie, contact met de buitenwereld/familiaire relaties, veiligheid, zinvolle dagbesteding en fysiek welbevinden.

De determinanten zijn: gebouwelijke omgeving, professionaliteit van het personeel en samenstelling van de detentiepopulatie.

Het boek vond gretig aftrek en een maand na het verschijnen van het boek was de uitgever al toe aan de 3e oplage ervan. Daarnaast verzorgden zij voor verschillende gremia binnen en buiten het justitiƫle veld voordrachten, waarbij bleek dat de bevindingen met enthousiasme werden ontvangen.

De bevindingen van het leefklimaatonderzoek in het Pieter Baan Centrum zijn in 2017 getoetst met behulp van de afname van een gedetineerdensurvey.

Looptijd: 2017-2018
Onderzoekers: Frans Koenraadt, Arthur van Rhijn
Samenwerking: Miranda Boone (Universiteit Leiden/Universiteit Utrecht)