Onderzoekslijnen

Er zijn drie onderzoekslijnen:

De eerste lijn is nieuwe ontdekkingen in de neurowetenschap bruikbaar maken voor de praktijk. Bijvoorbeeld: neuropsychologisch onderzoek richt zich op het verband tussen impulsiviteit en verschillende soorten geweld. Deze kennis helpt om delictgedrag te verklaren.

De tweede lijn is recidiverisico inschatten/bepalen. Bijvoorbeeld met de VERA-2R, een instrument waarmee risicobeoordelingen gemaakt kunnen worden van gewelddadige extremisten en terroristen/van gewelddadig, extremistisch gedrag. Het NIFP onderzoekt hoe accuraat de voorspellingen zijn die met de VERA- 2R worden gedaan

De derde lijn is evalueren én verbeteren van de werkzaamheden die de deskundigen van het NIFP verrichten binnen de forensische kaders. Bijvoorbeeld door nieuwe wetgeving te helpen vertalen van het gedragskundig naar het juridisch domein.